Pachet de legi privind infiintarea unor institutii de invatamant superior


Intră acum și în grupul de

Astfel, au fost adoptate proiecte de Lege privind:

· infiintarea Universitatii „Athenaeum” din Bucuresti, cu urmatoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune, cu predare in limba romana.

· infiintarea Universitatii „Artifex” din Bucuresti, cu urmatoarele facultati si specializari acreditate: Facultatea de Finante si Contabilitate, specializarea Finante si banci, cu predare in limba romana, Facultatea de Management-Marketing, specializarile Management si Marketing, cu predare in limba romana.

· infiintarea Institutului Teologic Baptist din Bucuresti, cu urmatoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Teologie, specializarea Teologie baptista pastorala, cu predare in limba romana.

· infiintarea Universitatii „Bogdan Voda” din Cluj-Napoca, cu urmatoarele facultatii si specializari acreditate: Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Management, cu predare in limba romana, Facultatea de Drept, specializarea Drept (Baia Mare), cu predare in limba romana, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Educatie fizica si sport (Baia Mare), cu predare in limba romana.

· infiintarea Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi, cu urmatoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare in limba romana.

· infiintarea Universitatii „Dimitrie Cantemir” din Targu- Mures, cu urmatoarele facultati si specializari acreditate: Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante si banci, cu predare in limba romana, Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare in limba romana, Facultatea de psihologie, specializarea Psihologie si psihopedagogie speciala, cu predare in limba romana.

· infiintarea Universitatii „Mihai Eminescu” din Timisoara, cu urmatoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Management Turistic, Hotelier si Comercial, specializarea Economia comertului, turismului si serviciilor, cu predare in limba romana.

· infiintarea Universitatii „Andrei Saguna” din Constanta, cu urmatoarele facultati si specializari acreditate: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, specializarea Drept, cu predare in limba romana, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante si banci, cu predare in limba romana

· infiintarea Universitatii Romano-Germane din Sibiu, cu urmatoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare in limba romana

Dupa intrarea in vigoare a proiectelor de lege, in structura universitatii intra si facultatile, colegiile si specializarile, altele decat cele mentionate anterior, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu prin hotarare a Guvernului, conform legii.

Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizata sa functioneze provizoriu se preia prin transfer in interesul serviciului la institutiile nou-infiintate, incepand cu data intrarii in vigoare a proiectelor de Lege.

Universitatile dispun de patrimoniu propriu, care va ramane si va fi utilizat numai in cadrul sistemului national de invatamant. In cazul nerespectarii acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetarii va propune incetarea activitatii de invatamant si desfiintarea prin lege a universitatii. In cazul desfiintarii universitatii, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai in interesul invatamantul.

Cheltuielile privind functionarea universitatii se suporta din venituri proprii dobandite in conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Pentru a asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice invatamantului superior, institutiile mentionate vor fi monitorizate, pe o perioada de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de MEC. Metodologia va fi aprobata prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a proiectelor de Legi.


Intră acum și în grupul de