ACHIZITIE TERENURI FORESTIERE


Intră acum și în grupul de

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

in conformitate cu prevederile H.G. nr. 796/2002, Regia Nationala a Padurilor -Romsilva, prin Directia Silvica Suceava,

achizitioneaza terenuri forestiere

de la persoanele fizice si juridice de pe raza judetului Suceava.
Persoanele interesate, care indeplinesc conditiile prevazute de lege, se pot adresa
ocoalelor silvice din subordinea Directiei Silvice Suceava.

Documentele necesare a fi depuse, in conformitate cu Metodologia de achizitionare prin cumparare a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, sint:
• scrisoarea de intentie a vinzarii terenului;
• titlul de proprietate;
• schita cadastrala;
• extrasul de carte funciara in original;
• alte documente care contin date utilizate in procedura de cumparare a terenului;
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Fond Forestier din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/222498 sau 0230/217685 – interior 245.


Intră acum și în grupul de