La ora 11.00, ultima sedinta ordinara a Consiliului Judetean Suceava din 2014

Sedinta ordinara a CJ Suceava s-a incheiat dupa 30 de minute de dezbateri, iar in final, presedintele Catalin Nechifor a ciocnit o cupa de sampanie cu alesii judeteni.

 

Pe ordinea de zi:

 

 • Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier județean.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor județului Suceava, la data de 12 decembrie 2014.
 • Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor aduse bugetului propriu al județului Suceava și bugetului Camerei Agricole Județene Suceava, pe anul 2014, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr. 839/2014.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul special.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului – cadru al contractului  de voluntariat pentru salvatorii montani atestați care încheie contracte cu Consiliul Județean Suceava și își desfășoară activitatea în cadrul Biroului SALVAMONT al Serviciului CNIPT din cadrul Direcției managementul proiectelor.
 • Proiect de hotărâre privind eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate speciale unui operator de transport.
 • Proiect de hotărâre privind întocmirea unui studiu de oportunitate și a documentației de atribuire privind concesionarea unei suprafețe de teren proprietate publică a Județului Suceava, situată în incinta Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Aeroportul           „Ștefan cel Mare” Suceava a unor echipamente aeroportuare, proprietate privată a Județului Suceava.      
 •   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Suceava în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unui bun imobil  aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.
 •  Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri proprietate privată a Județului Suceava situate în municipiul Vatra Dornei, strada Tudor Vladimirescu, nr. 10, județul Suceava, din administrarea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Suceava în administrarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei.                 
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Suceava, pentru anul 2015.