Prefectul de Suceava instituie situaTie de urgenTA la Ostra

Onofrei a spus cA In urma prAbuSirii, sImbAtA seara, a unui bloc nelocuit din Ostra, un perete pe care se aflA coSul de fum al acestui imobil a rAmas In picioare Si riscA, In orice moment, sA se prAbuSeascA peste un bloc din apropiere. El a arAtat cA, In condiTiile In care proprietarii clAdirii prAbuSite nu sInt de gAsit, a fost nevoit sA recurgA la situaTia de urgenTA Si a dispus Inspectoratului pentru SituaTii de UrgenTA Suceava sA adopte mAsuri pentru demolarea acestei construcTii instabile. Nu mai putem aStepta sA vedem ce face proprietarul. Este o situaTie de urgenTA pentru cA pot fi puse In pericol vieTi omeneSti, a spus Onofrei.El a precizat cA a discutat Si cu conducerea Consiliului JudeTean Suceava care sA asigure fondurile necesare demolArii acestui perete, banii urmInd sA fie recuperaTi de la proprietarul clAdirii. Proprietarul blocului care s-a prAbuSit sImbAtA In Ostra este o firmA suceveanA, iar ambii asociaTi sInt plecaTi In SUA.

PrimAria din Ostra a acTionat In instanTA proprietarul blocului solicitInd demolarea construcTiei, obTinInd cIStig de cauzA la instanTa de fond, dar soluTia nu este definitivA. O parte dintr-un bloc dezafectat Si nelocuit din comuna suceveanA Ostra s-a prAbuSit, sImbAtA seara, fArA sA fie Inregistrate vitime dar au fost distruse mai multe magazii situate In vecinAtate. Acesta este cel de-al doilea bloc dezafectat din colonia minierA Ostra care s-a prAbuSit, In ultimii doi ani.