Mirza-Discutiile privind schimbarea mea din funcTie sint In afara legii

DeclaraTia a fost fAcutA de Gavril MIrza, luni, Intr-o conferinTA de presA. MIrza a adus In prim plan Legea 215/2001 a administraTiei publice locale potrivit cAreia schimbarea din funcTie a preSedintelui Consiliului JudeTean se face la propunerea a 1/3 dintre consilieri Si cu votul secret a 2/3 dintre aleSii judeTeni dacA preSedintele a emis In decurs de trei luni cel puTin trei dispoziTii care au fost anulat de instanTa de judecatA IntrucIt contravin intereselor judeTului. Astea sunt prevederile legale In rest e vorba de o hArTuialA politicA permanentA. Ei sunt deranjaTi de faptul cA activitatea Consiliului JudeTean Suceava merge bine, a spus MIrza. VicepreSedintele PNL, Gheorghe Flutur, a readus In discuTie, la sfIrSitul sAptAmInii trecute, problema schimbArii preSedintelui PSD al Consiliului JudeTean Suceava, apreciind cA mandatul sAu este ilegal. Amintim cA PNL Suceava a atacat In instanTA hotArIrile de constituire a Consiliului JudeTean Si de alegerea a funcTiilor de conducere pe motiv cA validarea consilierilor s-a fAcut cu IncAlcarea legii finanTArii partidelor politice. Mai exact, partidele nu depuseserA la Curtea de Conturi, la momentul convocArii SedinTei de constituire a Consiliului JudeTean, rapoartele financiare ale campaniei electorale. Procesul se aflA acum la Curtea de Apel IaSi, primul, la Tribunalul IaSi fiind pierdut de PNL Suceava.