Tinar din Siret cercetat pentru furt calificat

In urma percheziTiei efectuate la domiciliul sAu, poliTiStii au recuperat un telefon mobil aparTinInd proprietarului maSinii sparte de minor. AceastA cauzA figura In evidenTe cu autori necunoscuTi.