Peste jumAtate de milion de euro pentru educatia rromilor suceveni

Prin punerea In practicA a acestui proiect promovat de Inspectoratul Scolar JudeTean ar urma sA se realizeze ImbunAtATirea condiTiilor din InvATAmInt In vederea facilitArii accesului la o educaTie de calitate, la nivelul preScolar Si Scolar, la frecventarea cursurilor din InvATAmIntul obligatoriu , dar Si prevenirea Si InlAturarea efectelor abandonului Scolar In rIndul copiilor de etnie rromA. AvInd In vedere aceste aspecte, Inspectoratul Scolar JudeTean a selectat pentru a fi incluse In acest program 10 unitATi de InvATAmInt din judeT, respectiv Scolile din localitATile Gulia – Dolhasca, Mironu a€“ Valea Moldovei, Stupca a€“ Ciprian Porumbescu, vereSti, DorneSti, Voitnel a€“ GAlAneSti, cAtunul Poiana Rotunzii, sat Rotunda a€“ Liteni, Vicovul de Sus, precum Si municipiile Suceava Si Vatra Dornei. Trebuie spus cA In toate aceste Scoli InvaTA peste 1.500 de copiii de etnie rromA, care vor fi beneficiarii direcTi ai proiectului ScoalA pentru toTi, educaTie pentru fiecare, cu o valoare totalA de 600.000 de Euro.