Subprefectul de Suceava someaza primarii sa fie atenti la punerile in posesie

BAiSanu le-a transmis acestora sA verifice cu mare atenTie fiecare parcelA de teren care urmeazA sA fie retrocedatA, documentaTiile celor care revendicA, astfel IncIt sA se evite eliberarea mai multor titluri de proprietate pentru aceeaSi suprafaTA. Subprefectul a arAtat cA pInA acum s-au fAcut foarte multe greSeli existInd numeroase cazuri In care pentru aceeaSi parcelA de teren au fost eliberate douA sau chiar trei titluri de proprietate fapt ce a generat procese pe rolul instanTelor de judecatA. DacA de exemplu un om vine cu acte Si spune cA am teren de luat Si cere sA fie pus In posesie trebuie verificat dacA terenul pe care vrea sA fie pus In posesie nu are deja un titlu de proprietate emis cu mult timp Inainte Si dacA are sA gAseascA altA soluTie pentru a nu IncAleca douA titluri de proprietate sau chiar trei pe aceeaSi suprafaTA. Lucrurile astea se verificA, trebuie sA existe bazA de date la fiecare comunA, a spus BAiSanu. DeclaraTiile subprefectului vin In contradicTie cu cele ale Sefului sAu, prefectul Orest Onofrei. Nu cu mult timp In urmA Onofrei declara cA dacA cineva face dovada dreptului de proprietate el trebuie sA fie pus In posesie chiar dacA pentru suprafaTa respectivA de teren este eliberat deja un Titlu de Proprietate, instanTa urmInd sA decidA cine este adevAratul proprietar.