PNL Suceava face jocurile unor membri ai PSD ce vor sefia organizatiei sucevene

MIrza, este In ultima perioadA subiectul unor atacuri fArA precedent din partea liberalilor suceveni care ITi exprimA dorinTa Inlocuirii lui de la conducerea CJ Suceava. DeocamdatA liberalii au gAsit ca argument doar cA Gavril MIrza este preSedinte al CJ Suceava din 1996.

Aceste atacuri le pun pe seama unei chestiuni organizate, bine puse la cale de dorinTa unor oameni din interiorul PSD care vor sA acceadA la funcTia de preSedinte al organizaTiei judeTene Si care nu au curajul sA iasA pe faTA Intr-o disputA directA Si se folosesc de unii oameni ce aparTin altor forTe politice pentru a mA lovi, susTine preSedintele CJ.

El crede cA In acest fel se loveSte In preSedintele Consiliului JudeTean Suceava ca sA facA loc In viitorului preSedinte al organizaTiei judeTene a PSD, care se vrea a fi altA persoanA decIt Gavril MIrza. PreSedintele PSD Suceava are Incredere InsA In logica Si realismul delegaTilor de la ConferinTa JudeTeanA de alegeri Si este convins cA In final lucrurile vor fi analizate corect.

Sper cA oamenii InTelepTi ai organizaTiei judeTene a PSD sInt In mAsurA sA discearnA, sA analizeze Si, sigur, sA disocieze lucrurile In aSa fel IncIt oportuniStii sA aibA posibilitATi restrInse de a accede la demnitATi sau funcTii importante, a mai spus MIrza.

Alegerile pentru conducerea organizaTie judeTene PSD Suceava vor avea loc In data de 8 aprilie, cInd este aSteptat sA participe Si senatorul Ion Iliescu, iar la preSedinTia organizaTiei vor candida, pe lIngA MIrza, fostul deputat Dorel Petru CrAciun Si fostul inspector Scolar general, Mihai Vitcu.