Incidenta TBC in scadere in judetul Suceava

DeclaraTia a fost fAcutA de Sefa SecTiei Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului JudeTean, Tatiana MonTia, care a adAugat cA Suceava se aflA sub media pe TarA cu o incidenTA de 117,12 cazuri la suta de mii de locuitori. Ea a subliniat InsA cA a crescut numArul copiilor afectaTi de TBC, dat fiind faptul cA ei reprezintA cea mai sensibilA categorie Si se ImbolnAvesc repede. DoctoriTa MonTia spune cA tuberculoza apare Si pe fondul slabei educaTii sanitare Si a statutului socio-economic scAzut al populaTiei care nu se prezintA la medic, In timp util. Ea mai spune cA unii bolnavi nu sunt cooperanTi Si abandoneazA tratamentul, fiind un pericol epidemiologic pentru anturaj. In februarie, 852 de persoane bolnave de TBC, majoritatea din teritoriile Suceava, FAlticeni Si RAdAuTi erau In tratament, ceea ce InseamnA o scAdere a numArului de cazuri cu 201, comparativ cu aceeaSi lunA a anului trecut.

Tuberculoza este o infecTie contagioasA cu evoluTie cronicA Si cu o rAspIndire largA, provocatA de bacilul Koch, care afecteazA plAmInii, dar care poate afecta Si toate organele. Factorii care favorizeazA aceastA maladie sunt oboseala accentuatA, stresul de lungA duratA, alimentaTia insuficientA, bolile cronice, fumatul Indelungat Si excesul de alcool.