Consulatul Ucrainei s-a autosesizat In cazul lui Vasile RevoluTie

Subprefectul Alexandru BAiSanu, a declarat, miercuri, cA In acest caz, Consulatul General al Ucrainei la Suceava s-a autosesizat Si a anunTat autoritATile cA va sprijini orice demers pentru a se stabili situaTia celor doi copii, In vIrstA de opt Si cinci ani.
RevoluTionarul sucevean Vasile Melniciuc, a protestat, In urmA cu douA sAptAmIni, la Prefectura Suceava solicitInd autoritATilor sprijin pentru readucerea In TarA a celor doi copii ai sAi, Florentina(8 ani) Si Mihail (5 ani) Si susTine cA aceStia au fost scoSi ilegal din TarA de soTia sa, de origine ucraineanA, la sfIrSitul anului In anul 2002, iar de atunci nu au mai revenit In RomAnia. El a mai spus cA cei doi copii au fost scoSi din TarA fArA acordul sAu Si pe baza unui permis de mic trafic In condiTiile In care ambii copii sInt InscriSi In paSaportul sAu.

Melniciuc a mai afirmat cA Florentina Si Mihail sInt TinuTi Impotriva voinTei lor In CernAuTi de o rudA a soTiei sale, Si cA cei doi nu sInt bine IngijiTi, mama lor fiind plecatA de doi ani In Italia.

Subprefectul de Suceava a declarat, miercuri, cA PoliTia de FrontierA a stabilit cA cei doi copii au ieSit legal din TarA, In prezent fiind aSteptate Si rezultatele anchetei sociale efectuate la familia Melniciuc.

BAiSanu a precizat cA documentaTia In acest caz va fi transmisA Consulatului Ucrainei la Suceava care urmeazA sA facA demersuri In vederea stabilirii situaTiei celor doi copii.