Activitatea IJP Suceava este verificata de ministerul de resort

Potrivit unor surse din administraTia suceveanA, controlul are ca scop verificarea mai multor aspecte privind modul In care a acTionat, In ultima perioadA, comanda unitATii.

Acest control este efectuat In condiTiile In care ministrul AdministraTiei Si Internelor, Vasile Blaga, a anunTat cA toate inspectoratele de poliTie din TarA vor fi verificate, dar Si ca urmare a mai multor sesizAri fAcute de deputatul PD de RAdAuTi, Aurel OlArean. Acesta a criticat, In mai multe rInduri, atIt activitatea Sefului PoliTiei municipiului RAdAuTi cIt Si a fostului Sef al IJP Suceava, chestor Vasile MoToc.

Pentru ocuparea funcTiei de Sef al IJP Suceava, IGPR a anunTat cA va organiza un concurs, ultima datA pentru depunerea dosarelor candidaTilor fiind 29 martie.

Fostul Sef al IJP Suceava, chestorul Vasile MoToc a fost numit adjunct al Sefului IGPF In urma unui concurs.