Sucevenii risca amenzi daca nu fac curatenie in zonele in care locuiesc

ASa prevede un proiect de hotArIre pe care primarul Ion Lungu Il va spune atenTiei Consiliului Local In proxima reuniune. Potrivit proiectului privind ImbunAtATirea activitATilor de salubrizare, IntreTinere Si InfrumuseTare a oraSului, persoanele fizice care nu se implicA In operaTiunile de curATenie sunt pasibile de amenzi Intre 250 000 de lei Si cinci milioane de lei, In timp ce pentru agenTii economici, sancTiunile vor fi de 5 pInA la 25 de milioane de lei. Pe de altA parte, primarul Ion Lungu a spus cA In aceastA primAvarA, municipalitatea va procura Si planta Intre altele, 1 500 de arbuSti ornamentali de diferite specii Si douA mii de fire de trandafir.