Modificarea Legii 10 da peste cap negocierile facute de Primaria Suceava

Cel puTin aSa susTine primarul Ioan Lungu. Lungu, a declarat Intr-o conferinTA de presA, cA autoritATile locale sucevene au negociat deja cu jumAtate din cele aproximativ 900 de persoane pentru care nu se poate realiza retrocedarea In naturA a imobilelor deTinute. ASteptAm sA se modifice legea. Noi am Incercat a€“ Si cred cA In bunA parte am Si reuSit a€“ sA urgentAm retrocedarea, am discutat cam jumAtate din cele aproximativ 900 de dosare, vrem sA urgentAm, dar acum, dacA se modificA legea, trebuie sA ne Intoarcem Inapoi, probabil pentru cA cetATenii cu care am negociat la Legea 10 vin Si ne spun cA dacA se dau bani nu mai vor titluri de valoare sau acTiuni, a spus Lungu. La PrimAria Suceava funcTioneazA o Comisie de negociere cu foStii proprietari de imobile naTionalizate prin care se stabileSte modul In care vor fi acordate despAgubiri, In acTiuni la societATi comerciale sau titluri de valoare.