Politisti suceveni avansati in grad de Ziua Politiei

OfiTerul este adjunctul Sefului IJP, Viorel Onea, care a devenit comisar Sef. Tot cu ocazia Zilei PoliTiei, 57 de ofiTeri Si 195 de agenTi au fost avansaTi In grad la termen. In acelaSi timp, douA cadre ale IJP Suceava au primit diploma Si placheta de poliTist de onoare. Este vorba de Seful Biroului InvestigaTii Criminale din cadrul PoliTiei Municipale Suceava, subcomisarul Ioan Halaicu Si de agentul Sef principal Gheorghe Sumanaru, Seful Postului de PoliTie din comuna Dorna Candrenilor.

Ziua PoliTiei RomAne se serbeazA de Buna Vestire, fiind marcat astfel momentul din 25 martie 1822, cInd domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica a InmInat Marelui AgA MihAiTA Filipescu, Steagul Agiei care a fost primul drapel al PoliTiei RomAne pe care era pictat chipul Maicii Domnului Si al Ingerului aducAtor al „Bunei Vestiri”.