Senatorul C. Gheorghe(PUR) nuanteazA pozitia privind declaraTiile de avere

Gheorghe, care este membru al Comisiei pentru administraTie publicA, a declarat vineri cA este de acord cu aceastA lege, dar cA a cerut o dezbatere privind anumite efecte In legAturA cu siguranTa celor care ISi declarA averea. Legea este foarte bunA, dar ca In orice proces de elaborare existA discuTii, dezbateri generale Si existA opinii. Asta nu InseamnA cA legea nu e acceptatA, a spus Gheorghe. Senatorul sucevean a subliniat cA fiecare lege produce efecte juridice Si cA trebuie ca aceste efecte juridice sA fie foarte bine cIntArite, motive pentru care a cerut o dezbatere asupra acestei legi.

El a subliniat cA a dorit sA existe discuTii privind anumite efecte privind siguranTa celor care ISi declarA public averea. Asta nu InseamnA cA eu nu susTin aceastA lege. DupA opinia mea, aceastA lege trebuie sA fie utilA Si sA nu nascA discuTii, a mai spus senatorul Constantin Gheorghe. In cadrul dezbaterilor din Comisia de AdministraTie PublicA la adoptarea OrdonanTei nr. 14/2005 pentru modificarea formularelor declaraTiilor de avere Si declaraTiilor de interese senatorul sucevean Constantin Gheorghe Si-a exprimat Ingrijorarea faTA de siguranTa demnitarilor care ISi declarA averea.

El a arAtat cA la douA zile dupA ce Si-a declarat averea In calitate de senator a existat o tentativA de spargere a uSii locuinTei sale.

Am observat gheare pe o parte Si alta a uSii, care deSi este din metal, imitA foarte bine stejarul. HoTii au crezut cA este din lemn Si au Incercat sA o spargA. SoTia mea, cInd a vAzut, a fAcut o crizA”, a spus Gheorghe.