Senatorii suceveni Prodan Si Gheorghe l-au supArat pe TAriceanu

Intr-o emisiune televizatA, premierul s-a arAtat foarte deranjat de faptul cA trei reprezentanTi ai CoaliTiei, printre care se aflA Si Prodan, au contestat OrdonanTa privind noile formulare ale declaraTiei de avere, la dezbaterile din Comisia JuridicA a Senatului. El a anunTat, totodatA, cA alAturi de sancTionarea lui Prodan, va solicita, In cadrul coaliTiei, Si pedepsirea celorlalTi doi parlamentari ai puterii, Intre care senatorul PUR de Suceava, Constantin Gheorghe, care au contestat, la rIndul lor, ordonanTa menTionatA. TAriceanu a spus, cInd am revenit In TarA de la Bruxelles, am vAzut cum -cu o dezinvolturA pe care nu o InTeleg – un senator liberal Si doi membri ai coaliTiei au Inceput sA ridice diferite obiecTii, neTinInd seama cA existA o disciplinA politicA ce trebuie respectatA. Noi avem o problemA majorA cu Uniunea EuropeanA pentru lupta Impotriva corupTiei Si se trezeSte un proaspAt parlamentar sA spunA sA o lAsAm mai moale”. In acelaSi timp, Seful Guvernului s-a declarat „aproape consternat” de aceastA situaTie pe care a precizat cA nu o InTelege din punct de vedere politic. Comisia de AdministraTie PublicA din Senat a decis, miercuri, sA facA raport comun, ImpreunA cu Comisia JuridicA Si Comisia pentru Drepturile Omului, In ce priveSte OrdonanTa 14/2005 pentru modificarea formularelor declaraTiilor de avere Si declaraTiilor de interese. In Comisia de AdministraTie PublicA au existat 6 voturi „pentru” Si o abTinere pentru o astfel de propunere fAcutA de senatorul PNL de Suceava Tiberiu Prodan. El a specificat cA nu este de acord cu articolul care spune cA trebuie declarate averea Si salariul soTiei Si copilului, pe anul anterior. Prodan susTinea cA o asemenea prevedere nu existA In nici o altA TarA Si preciza cA va propune amendarea proiectului de lege In acest sens. „Nu amesteci soTia Si copilul In activitatea de parlamentar”, a opinat Prodan.