Onofrei considera ca administratia publica locala suceveana este varzA

Prefectul PNL Orest Onofrei a declarat cA organizarea unor cursuri pentru categoriile vizate este imperios necesarA, dat fiind faptul cA In opinia sa, la ora actualA, In administraTia localA este varzA. E o varzA totalA In ceea ce InseamnA administraTie publicA localA. Sunt primari care nu Stiu ce sA facA In calitatea pe care o deTin, care nu cunosc legile, care IncalcA legile. Sunt primari Si secretari care nu Stiu sA promoveze o hotArIre de consiliu local, care dau aviz de legalitate pe lIngA lege. Organizarea din unele primArii este absolut haoticA,a spus prefectul. La rIndul sAu, preSedintele Consiliului JudeTean Si al PSD Suceava, Gavril MIrza, a declarat cA este de acord cu iniTiativa prefectului, deoarece oamenii din administraTia localA, Si mai ales cei din fruntea primAriilor, trebuie sA aibA o prestaTie cIt mai bunA In raportul cu cetATeanul. DacA vom fi solicitaTi Intr-o asemenea colaborare Si vom ajunge la aceeaSi concluzie de necesitate nu refuz asemenea idee. A avea oameni pregAtiTi In administraTie InseamnA o prestaTie mai bunA In slujba cetATeanului, a spus MIrza.