AVAS organizeazA licitaTii pentru active ale unor firme

Este vorba despre active aparTinAnd debitorilor S.C. DIGICOM S.A. BucureSti, S.C. TEXTILA BUCEGI S.A. Pucioasa, S.C. EUROAUTOSERVICE S.A. Drobeta Turnu Severin, S.C. SARCOMPREST S.R.L GalaTi, S.C. FIROMEX S.A. GalaTi, S.C. FITOPLANT S.R.L. GalaTi, S.C. Agromec S.A. Chiraftei GalaTi, S.C. AZOCHIM – S.A. SAvineSti, S.C. ROBUR S.A. Municipiul TArgu Jiu, S.C. LATINA PLASTICS – S.A. BucureSti, S.C. SANEVIT – S.A. Arad, S.C. POSTAV AZUGA S.A, GhiTA Paula Si GhiTA Nicolae, garanTi ai S.C. PA‚UNITA S.R.L. PiteSti, S.C. VALENTINA PROD S.R.L. Roman.

In data de 31.03.2005, ora 11:00, va avea loc licitaTia pentru vAnzarea – In bloc – a activelor aparTinAnd debitorului S.C. AZOCHIM – S.A. SAvineSti In vederea recuperArii sumelor datorate de acesta Si preluate de AVAS prin contractele de cesiune Incheiate cu BANCOREX – S.A., C.N.A.S. – C.A.S.S. NeamT, DISTRIGAZ NORD – BACA‚U Si ELECTRICA MOLDOVA – NEAMT. Este vorba de clAdiri, construcTii speciale Si echipamente (instalaTii, echipamente tehnologice, utilaje, aparate Si instalaTii de mAsurA, control Si reglare, mijloace de transport, mobilier Si biroticA etc.), aferente secTiilor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 99 Si un teren In suprafaTA totalA de 719.906 mp. PreTul de pornire este de 20.524.660, exclusiv TVA.