Scheele considera interesanta dezbaterea Guvernului privind reforma Justitiei

Oficialul european a arAtat cA mAsurile discutate sunt foarte importante atAt pentru integrarea europeanA a RomAniei, cAt Si „pentru dezvoltarea viitoare a TArii In direcTia unui stat de drept”.

„De aceea cred cA In afarA de data TintA de 31 martie, care este importantA pentru aderare, este Si foarte important cA vor fi planuri de implementare foarte realiste Si cu resursele financiare Si umane suficiente pentru a asigura o implementare corectA Si durabilA Si cu rezultate”, a spus Jonathan Scheele.

Prin adoptarea acestor mAsuri pe 30 martie, RomAnia IndeplineSte condiTii cheie pentru integrarea europeanA. Termenul limitA pus de Uniunea EuropeanA pentru aceste mAsuri este pe 31 martie. O depASire a acestui termen ar putea acTiona clauza de salvgardare, ceea ce ar duce la IntArzierea aderArii RomAniei la UE cu un an.

Seful DelegaTiei Comisiei Europene la BucureSti, Jonathan Scheele, a participat la SedinTa de sImbAtA a Guvernului, la invitaTia premierului CAlin Popescu-TAriceanu. Seful Executivului a dorit ca oficialul european sA participe la aceastA dezbatere deoarece cele patru documente fac parte din angajamentele RomAniei pentru integrarea europeanA.