ANUNT CONCURS Directia Silvica Suceava, 9 martie 2015

 

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 26.03.2015, ora 11, CONCURS etapa a II-a, pentru ocuparea următoarelor posturi de muncitori:

 • 1 post tafist O.s. Solca
 • 2 posturi fasonator mecanic O.s. Solca
 • 1 post muncitor necalificat O.s. Solca
 • 1 post muncitor necalificat O.s. Broşteni
 • 1 post fasonator mecanic O.s. Pătrăuţi

 

Condiţii de participare:

 • şcoală profesională sau curs de calificare.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.215/2014 şi va consta în probă practică.

Concursul se va desfăşura la sediile ocoalelor silvice în cauză.

 

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 20.03.2015, ora 14.00, depunând următoarele documente:

 1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
 4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 5. certificat de cazier judiciar;
 6. buletin (carte) de identitate (copie);
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

 

loading...