InfrATiri Intre oraSe sucevene Si oraSe din voievodatul Silezia

Este vorba de municipiul Vatra Dornei Si oraSele Gura Humorului, Siret Si Vicovu de Sus.

Astfel, Vatra Dornei se va InfrATi cu Kozieglowy, Gura Humorului cu Orzesze, oraSul Siret cu Padice, iar Vicovu de Sus cu Mikolow.

PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, cel care a anunTat InfrATirea oraSelor, a spus cA toate aceste acTiuni au loc In cadrul parteneriatului pe care CJ Suceava Il are cu Voievodatul Silezia din Polonia. El susTine cA InfrATirile vor conduce la o ImbunAtATire a activitATii administraTiilor publice locale In condiTiile In care Polonia este departe la nivelul implementArii normelor Uniunii Europene. Orice nou contact este aducAtor de noi experienTe. CunoaStere unor oameni poate deveni punte pentru realizarea unor legAturi ce cu timpul se pot consolida Si deveni chiar tradiTionale, a precizat preSedintele CJ Suceava.

JudeTul Suceava Si voievodatul Silezia au Incheiat In 1997 un parteneriat de colaborare In diverse domenii.