TNL Suceava a rAmas fArA reprezentare In structurile centrale

AngheSuS a declarat marTi cA la ConferinTa NaTionalA a TNL, a fost ales noul preSedinte al tinerilor liberali, deputatul PNL de IaSi Cristian Mihai AdomniTei, fiul directorului InspecTiei de Stat In ConstrucTii Suceava.

El a apreciat cA In acest moment In PNL existA douA tipuri de liberali, cei care determinA ca o echipA sA devinA cIStigAtoare Si cei care se alAturA unei echipe cAStigAtoare.

El susTine cA In cei nouA ani de cInd activeazA In structurile judeTene Si naTionale de tineret a avut ocazia sA se Incadreze In ambele categorii Si cA le doreSte tinerilor liberali mAcar o datA sA facA parte din categoria celor ce determinA ca o echipA sA fie cAStigAtoare.

AngheluS susTine cA In prezent unii lideri ai TNL Suceava nu mai au propria lor identitate pe care sA Si-o poatA exprima prin vot, ci doar urmeazA niSte direcTii trasate de seniorii partidului. AngheluS a fAcut un apel cAtre toTi tinerii liberali la o mai atentA analizA a candidaTilor Si le-a cerut sA-i voteze pe cei care aduc voturi din afara PNL Si nu pe cei care se bucurA de susTinere doar In interiorul partidului.

SInt sigur cA un numAr important de membri ai TNL vor cIStiga poziTii de conducere cu ocazia alegerilor interne, poziTii care le vor permite promovarea pe criterii de performanTA In structurile administrative locale Si centrale, a mai spus AngheluS. Alegerile In PNL Suceava vor avea loc la mijlocul lunii mai.

Mesajul cel mai important transmis de preSedintele partidului, CAlin Popescu TAriceanu Si cel al ex-liderului naTional al TNL, Bogdan Olteanu a fost ca tinerii sA lase In urmA aSa zisele cooperative Si sA voteze conform propriei conStiinTe, pe cei ce s-au remarcat prin performanTe profesionalA Si politicA, a mai spus Iulian AngheluS.