Trofeul Lira de Aur cIStigat de un elev din Cluj

El a primit premiul IntIi la secTiunea vioarA, Marele Trofeu Lira de Aur, ce i-a adus o recompensA de 3 milioane de lei Si Diploma Antifonia, pentru cea mai bunA interpretare a unei opere contemporane. Radu Dunca a declarat cA face vioara din clasa a cincea Si cA-Si dorea sA cIStige competiTia de la Suceava, cu atIt mai mult cu cIt la ediTia precedentA se clasase pe doi, In condiTiile In care premiul IntIi nu s-a acordat. CIt priveSte concurenTii suceveni, In numAr de 5, ei au obTinut cIte un premiu doi Si trei Si 3 menTiuni, iar cea mai bunA comportare a avut-o elevul de clasa a cincea Stefan Laur Hreniuc, de la Liceul de ArtA Ciprian Porumbescu. El a participat la secTiunea pian Si a obTinut premiul trei Si diplome de excelenTA din partea DirecTiei JudeTene pentru CulturA Si Culte Si a Uniunii Ucrainenilor din RomAnia-Tinutul Bucovina. CompetiTia a reunit la start 90 de elevi de clasele 3-8 din 25 de judeTe, care au concurat la secTiunile pian, vioarA, corzi grave Si In premierA la secTiunea instrumente populare. Juriul prezidat de profesorul universitar doctor Constantin RIpA, de la Academia de MuzicA Gheorghe Dima din Cluj, a InmInat nouA premii IntIi, opt premii doi, Sase premii trei, 32 de menTiuni Si 19 premii speciale.