MF a avizat cheltuirea banilor economisiti In proiectul Suceava-utilitati

Potrivit Sefului administraTiei judeTene, Gavril MIrza, suma de 24 de milioane de euro a rezultat din economiile realizate In urma licitaTiilor organizate pentru adjudecarea lucrArilor de termoficare din Vatra Dornei, Siret, CImpulung Moldovenesc Si Gura Humorului din prima fazA a proiectului judeTean Suceava-UtilitATi Si mediu la standarde europene. AceastA sumA de bani economisitA din prima etapA urmeazA sA fie folositA pentru lucrAri de reabilitare a termoficArii din municipiile RAdAuTi Si Suceava, lucrAri prevAzute se se deruleze In faza a doua a proiectului.

UrmeazA sA finalizAm o serie de formalitATi pe care le impun aceste asocieri cu Consiliile Locale Si responsabilitATi privind recuperarea creditului, a precizat MIrza.Prima etapA a proiectului se aflA deja In derulare, Consiliul JudeTean Suceava contractInd un credit In valoare de 86,3 milioane de lei de la Deutsche Bank Londra, cu garanTii guvernamentale. InvestiTiile In aceastA primA etapA prevAd reabilitarea termoficArii In Siret, Vatra Dornei, CImpulung Moldovenesc Si Gura Humorului Si montarea unei conducte de gaz metan In lungime de 380 de kilometri care va alimenta peste 60 de localitATi din judeT.