Noi reguli pentru câinii din Suceava. Vor fi sterilizaţi şi cipaţi. Câinii de apartament, maxim doi, cu acceptul majorităţii locatarilor. Câinii nu au voie în apropierea locurilor de joacă. Amenzile sunt de până la 1.600 lei

În municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor de rasă comună sau a metișilor, căinilor de rasă, care nu sunt sterilizați, se prevede în regulamentul privind întreţinerea şi circulaţia câinilor prezentat în proiect, miercuri, de primarul Ion Lungu.

Regulamentul arată că prin excepție, în baza unui document emis de către o instituție abilitată sau o asociație reprezentativă, pot fi deținuți căini nesterilizați de rasă sau rasă comună, utilizați în scop științific (pentru crearea unor noi rase de câini sau ameliorarea genetică a celor existente de către persoane calificate sau instituții abilitate în acest sens), medical (pentru cercetări medicale, precum și câinii utilitari pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor cu handicap) ori în scopuri utilitare, altele decât paza unor obiective (vânătoare, câini de urmărire și salvare ori pentru detecția unor substanțe periculoase sau interzise, etc.).

Potrivit aceluiaşi regulament, în locurile publice de pe teritoriul municipiul Suceava nu este permis accesul al câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați, iar cei exceptaţi pot avea acces în spațiile publice numai dacă sunt ținuți în lesă ori într-un dispozitiv similar.

Noile prevederi stipulează că în municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor care nu au implantat un microcip care să permită identificarea animalului și a proprietarului acestuia, conform normelor legale în vigoare, iar deținătorii de câini au obligația de a avea carnet de sănătate pentru fiecare animal și de a purta asupra lor acest document de fiecare dată când ies cu câinele în spațiile publice din municipiul Suceava.

sterilizare caini si pisici vatra dornei (2)

În spațiile de joacă pentru copii, ori în vecinătatea acestora, se interzice prezența câinilor, precum și a oricărui animal care ar putea să creeze disconfort sau vătămări corporale copiilor sau însoțitorilor acestora cu excepția câinilor special dresați care însoțesc nevăzători sau alte persoane cu nevoi speciale, iar în parcuri şi locurile de agrement, este permis accesul câinilor doar însoţiţi de proprietarii acestora. Câinii de talie medie şi mare trebuie să poarte botniţe şi/sau alte dispozitive de control, se arată în regulament în care se menţionează că este interzisă întreținerea câinilor în alte spații decât cele aflate în proprietate personală sau folosite în baza unui contract care să asigure dreptul de folosință a acestor spaţii, cum ar fi contractele de închiriere sau de comodat. De asemenea, este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise permanent sau a căror împrejmuiri nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.

Deţinătorii câinilor care sunt plimbaţi în locurile publice ( parcuri, alei pietonale, căi de acces, etc) au obligaţia să ridice dejecţiile solide provenite de la câinii lor. Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public, însoţitorii animalelor de companie scoase la plimbare vor purta cu ei o pungă de hârtie sau de material plastic pentru a colecta dejecţiile solide ale animalului.

 

De subliniat este că deţinerea şi întreţinerea câinilor în locuinţe situate în clădiri colective (condominii, blocuri de locuințe) este permisă doar cu acordul majorităţii locatarilor şi obligatoriu a celor limitrofi (învecinați direct la limitele de proprietate) și cu avizul Asociației de proprietari (dacă aceasta există), precum şi în condiţiile respectării normelor de igienă şi convieţuire în comun.

În apartamentele din blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi câini, la care se adaugă eventualii pui în perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor (maxim 2 luni). De asemenea, asociațiile de proprietari pot stabili cote de participare la cheltuielile comune pentru animalele de companie.

Pentru nerespectarea prevederilor din regulament amenzile sunt cuprinse între 100 şi 1.600 de lei, în funcţie de ce articol nu este respectat.

Regulamentul va intra în vigoare în termen de cinci zile de la adoptarea lui în Consiliul Local.

 

loading...