Elevi din toata tara participa la Suceava la Olimpiada de pedagogie-psihologie

Ei vor susTine joi de la ora 10, la Colegiul NaTional Mihai Eminescu singura probA, cea scrisA, iar festivitatea de premiere este programatA pentru sImbAtA dimineaTA, la ora 9, la Casa Culturii. PreSedintele executiv al concursului, Mircea Vlad, inspector de specialitate In cadrul Ministerului EducaTiei Si CercetArii, a declarat cA In competiTie vor intra Si 9 elevi, din care 5 din TIrgu MureS Si cIte doi din Harghita Si Covasna, care-Si vor scrie tezele In maghiarA. El a precizat cA In aceste cazuri, lucrArile vor fi evaluate doar dupA ce vor fi traduse In romAnA. Vlad a mai spus cA MEC a alocat 300 de milioane de lei pentru organizarea concursului de la Suceava, sumA In care este inclus Si fondul de premiere. Vor fi acordate 24 de premii IntIi, doi Si trei Si 65 de menTiuni, In valoare de 350 de mii pInA la 900 de mii de lei, In timp ce sponsorii locali vor oferi 20 de premii speciale. Olimpiada se adreseazA elevilor de clasele 9-12 din liceele cu profil pedagogic, iar Suceava are 10 concurenTi.