Seful Camerei Veterinarilor din Franta in Romania la invitatia lui Vasile Cimpan

Acesta din urmA, l-a IntAlnit pe domnul Rondeau o datA la Vilnius Si o datA la Bruxelles, ocazie cu care s-au Imprietenit, iar francezul a acceptat sA vinA In RomAnia pentru a ImpArtASi din experienTa veterinarilor francezi. CImpan ne-a declarat cA domnul Rondeau este poate cea mai puternica personalitate a lumii veterinare din Comunitatea EuropeanA Si cA In RomAnia va conferenTia la Sinaia In zilele de 19 Si 20 aprilie. Temele care vor fi discutate acolo Tin de introducerea In RomAnia a sistemului cartelei de identitate electronice a practicienilor veterinari, se va face o analizA comparativA a modului de eliberare a reTetelor Si cum acestea sunt eliberate In FranTa sub semnAturA electronicA, iar un alt subiect propus este aflarea trecutului profesional al medicului prin intermediul bazelor de date electronice. Este de aSteptat ca Rondeau sA viziteze cu aceastA ocazie Si judeTul Suceava, In cazul In care timpul i-o va permite.