Cazurile de infectii respiratorii in scadere in judetul Suceava

Ea a spus cA din cele 2323 de cazuri de infecTii respiratorii acute pentru un numAr de 97 de cazuri s-a recomandat internarea, iar din cele 847 de cazuri de pneumopatii Inregistrate , 151 au fost internate.

NumArul cazurilor de gripA a scAzut de la 148 Inregistrate In sAptAmIna 14-20 martie la 70 de cazuri In sAptAmIna 21-27 martie cInd au fost internate 22 de persoane cu aceastA afecTiune.

DSP menTine mAsura limitArii numArului de vizitatori In toate unitATile sanitare cu paturi din judeT, a spus Nicolae.

Ea a precizat cA Institutul Cantacuzino din BucureSti a izolat 15 tulpini de virus gripal din probele biologice recoltate de la cazuri clinic suspecte de gripA din judeTul Suceava, din care nouA tulpini de tip A, subtip H3N2, una de tip A, subtip H1N1 Si cinci de tip B.