Un an de cind Romania a intrat in NATO

La 29 martie 2004 cele Sapte state invitate la Summit-ul NATO de la Praga sA devinA membre ale AlianTei (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, RomAnia, Slovacia, Slovenia), Intre care Si Tara noastrA, depuneau instrumentele de aderare la Departamentul de Stat al SUA, stat depozitar al Tratatului AlianTei Nord Atlantice. La 2 aprilie, steagul RomAniei Si al celorlalte noi state aliate a fost InAlTat la Cartierul General al NATO de la Bruxelles, printr-o ceremonie solemnA.

RomAnia a devenit, astfel, parte a procesului de decizie In domeniul securitATii transatlantice, beneficiind de cele mai solide garanTii de securitate din istoria sa. RomAnia este o TarA transatlanticA cu o profundA vocaTie europeanA. Ca aliat NATO, RomAnia a contribuit Si contribuie activ la securitatea spaTiului transatlantic, la promovarea valorilor Si obiectivelor AlianTei prin participarea la operaTiunile Si misiunile NATO, din Balcanii de Vest, Afganistan, Irak, precum Si prin contribuTia sa la dezvoltarea parteneriatelor AlianTei cu statele din regiunea MArii Negre, nordul Africii Si Orientul Mijlociu.

Integrarea In NATO a marcat revenirea RomAniei In familia TArilor din comunitatea democraticA euro-atlanticA, care ImpArtASesc valori, obiective Si interese comune. Pentru a accentua semnificaTia Si importanTa istoricA a integrArii RomAniei In organizaTia nord-atlanticA, a fost promulgatA Legea nr. 390/2004 privind instituirea Zilei NATO In RomAnia, In prima zi de duminicA a lunii aprilie (3 aprilie In acest an).