Tragedie In oraSul sucevean BroSteni

BAiatul care se afla la furat de cArAmizi a fost gAsit de echipele de salvare sosite la faTa locului Si dus la spitalul din localitate unde s-a constatat decesul. Adolescentul nu era singur ci InsoTit de o femeie In vIrstA de 35 de ani, mamA a patru copii, care a fost prinsA la rIndu-i sub dArImAturi. Echipele de salvare formate din jandarmi Si reprezentanTi ai Inspectoratului pentru SituaTii de UrgenTA au gAsit dupA mai multe ore de cAutAri Si cadavrul femeii.

Tragic este faptul cA bAiatul a murit sub privirile tatAlui sAu care asigura paza imobilului In momentul producerii dezastrului. Primarul PNL al oraSului BroSteni, Steliean ChirilA, a declarat cA nu este pentru prima datA cInd adolescentul respectiv venea la furat de cArAmizi precizInd cA a primit chiar Si o amendA de la jandarmi. El a spus cA a avertizat populaTia asupra pericolului prAbuSirii blocului Si cA a cerut proprietarului imobilului sA-l refacA sau sA-l demoleze.

Imobilul care pe vremuri a fAcut parte din fosta colonie minierA, aparTinea unei firme cu sediul In BroSteni al cArei proprietar este o femeie din judeTul IaSi. Evenimentul vine la puTin timp dupA un altul petrecut In localitatea Ostra, de asemenea fostA colonie minierA. In urmA cu aproape douA sAptAmIni s-a prAbuSit o parte dintr-un bloc dezafectat InsA din fericire nu au fost victime.