DeputaTii au votat pentru improprietariea Arhiepiscopiei cu terenuri forestiere

Proiectul de lege pe aceastA temA fusese respins de Senat, care nu era de acord cu ImpropietArirea, ci cu darea importantei suprafeTe de pAdure In administrarea Arhiepiscopiei. In Camera DeputaTilor, care este forul decizional, proiectul de act normativ a Intrunit 193 de voturi pentru, 4 ImpotrivA Si 11 abTineri.

DeputaTii PSD, au anunTat, In plen, prin vocea lui Eugen Bejinariu, parlamentar de Suceava, cA sprijinA aceastA ImproprietArire.

DupA vot, IPS Pimen Suceveanul s-a adresat acestei Camere a Parlamentului Si a mulTumit deputaTilor pentru cA au fost de acord cu aceastA ImproprietArire arAtInd cA pAdurea va fi exploatatA judicios pentru IntreTinerea monumentelor istorice din Bucovina. Amplasamentele trecute In grija Bisericii din Bucovina sInt situate pe raza ocoalelor silvice Dorna Candreni, Vatra Dornei, PojorIta, Iacobeni, Breaza, MoldoviTa, Tomnatic, Putna, Stulpicani, Solca Si Vama. In februarie, deputatul PNL de Suceava, Dumitru PardAu, semnala faptul cA mai mulTi proprietari de terenuri forestiere din zona Dornelor au pAduri care se suprapun peste suprafeTele cu care va fi ImproprietAritA Arhiepiscopia Sucevei Si RAdAuTilor.