Baisanu denunta falsificarea de hotariri ale Comisiei de fond funciar

BAiSanu a arAtat cA este vorba de o hotArIre datatA 30 aprilie 1992 Si alta emisA In data de 18 septembrie 2003, prima avIndu-l ca titular pe Alexandru Zaharia din comuna DolheSti, iar cealaltA pe Gheorghe Popescu din satul Moara Carp. Potrivit subprefectului, falsurile aveau ca titular aceeaSi persoanA Si anume LazAr Oniu din comuna Bosanci. Acestea sunt falsuri In baza cArora un om din cIte am InTeles a cIStigat sau a hArTuit pe altcineva timp de mai mulTi ani, a spus BAiSanu. El a exclus varianta ca falsurile sA fi fost fAcute de cineva din interiorul Prefecturii. Nu s-au Intocmit In instituTie sub nici o formA. Se vede cA sunt lucrate, trase la xerox, sunt suprapuse benzi, Samd. Am verificat Si nu s-au fAcut In instituTie. Este vorba de acest Oniu LazAr care falsificA el sau un prieten sau mai Stiu eu cine. Nu au Tinut cont cA documentele astea sunt fAcute dupA un tipic, existA o anumitA schemA, e un program pe calculator. DacA ar fi fAcut de cineva din PrefecturA acela ar fi Stiut cA trebuia sA respecte programul respectiv, a explicat BAiSanu. Subprefectul opineazA cA s-ar putea sA mai existe Si alte hotArIri falsificate sens In care a recomandat celor care au dubii asupra documentelor sA sesizeze organele abilitate. El a mai spus cA deocamdatA cA aSteaptA finalizarea cercetArilor pe care le va demara PoliTia In cazurile reclamate.