Suceveanul Mihai Aurel Steiciuc, ales preSedinte executiv al APROCOR

In funcTia de preSedinte al AsociaTiei a fost reales arhitectul Horia Nicolescu. Tot sImbAtA au fost lansate licenTa Si standardul AROCOR, compatibile cu standardele similare din TArile Uniunii Europene care trebuie respectate de toate firmele care construiesc locuinTe cu tehnici rapide de execuTie. PreSedintele executiv al APROCOR, Mihai Aurel Steiciuc, a declarat cA standardul de calitate APROCOR a fost efectuat de o firmA suceveanA, Moldsilva, Si InsuSit de Adunarea GeneralA a AsociaTiei.

El a explicat cA standardul prevede respectarea unor caracteristici minimale pentru realizarea de case cu tehnici rapide de execuTie.

APROCOR va lupta ca standardul asociaTiei sA fie InsuSit de ministerul de resort pentru a deveni standard naTional astfel IncIt In anul 2007, odatA cu intrarea In Uniunea EuropeanA firmele romAneSti sA poatA deveni partenere ale firmelor europene Si nu sA fie nevoite sA-Si InchidA activitatea, a spus Steiciuc. El a precizat cA la IntIlnire a fost prezent Si primarul Sucevei, Ion Lungu, care a cerut o soluTie de parteneriat In vederea realizArii de construcTii de locuinTe sociale.

In judeTul Suceava, patru firme sInt asociate APROCOR Si pot lucra In acest standard de calitate.