Zeci de hectare de pajiSti au ars in patru localitati sucevene

Incendiile s-au produs In Cacica,unde au ars 250 de mp de paSiste, In RAdAuTi unde au ars 2 hectare, zona CImpulung Moldovenesc unde au ars 20 de ha Si CiocAneSti,unde au ars alte 2 ha, fiind stinse rapid de pompierii militari.

Potrivit Sefului Inspectoratului JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA, colonelul Eugen GAitan, cele patru incendii au reprezentat un real pericol atIt pentru pAdurile, cIt Si pentru construcTiile din imediata vecinAtate a suprafeTelor cuprinse de flAcAri. TotodatA, el a subliniat cA nu poate fi exclusA posibilitatea ca, In conjuncturi nefavorabile, un banal foc nesupravegheat sA se transforme Intr-un incendiu de pAdure sau In masA, pentru a cArui lichidare se impune mobilizarea a importante efective umane Si mijloace de intervenTie. Colonelul GAitan a reamintit cA pentru a nu se ajunge la asemenea situaTii nedorite este interzisA curATarea vegetaTiei uscate prin acTiunea focului, distrugerea deSeurilor, indiferent de natura acestora, prin ardere In spaTii deschise, Si aprinderea focului la o distanTA mai micA de 100 de metri faTA de limita fondului forestier.