Iulian BAncescu-primul tinar cu sanse de a deveni lider in PSD Suceava

Alegerile se vor desfASura cu Incepere de la ora 15 In sala Dom Polski din municipiul reSedinTA iar la SedinTA sunt aSteptaTi sA participe aproximativ 400 delegaTi din Intreg judeTul. Alegerile din cadrul PSD Suceava vor fi conduse de vicepreSedintele PSD, Nicolae VAcAroiu, actualmente preSedinte al Senatului RomAniei. Surse din cadrul partidului ne-au spus cA BAncescu are foarte mari Sanse sA ajungA secretar executiv In condiTiile In care se doreSte pe acest post o persoanA tAnArA, activA Si dornicA de afirmare. Este de aSteptat ca In cazul In care preSedinte va fi Gavril MIrza sA creascA Sansele lui BAncescu sA acceadA la aceastA funcTie.