Stocuri insuficiente de IngrASAminte pentru agricultura suceveanA

Cel puTin aSa susTine prefectul Orest Onofrei care a fost informat In legAturA cu acest aspect In urma IntIlnirii cu agenTii economici de profil. Am luat legAtura cu Ministerul Agriculturii Si am vorbit Si cu cei de la AzomureS, Si au zis cA problema se va reglementa. Mi-au spus cA au fAcut export Si cA In acest timp nu au dat nimic pe piaTa internA, a declarat Onofrei. IntIlnirea cu distribuitorii de IngrASAminte din judeT a avut scopul de a lAmuri problema decontArii cupoanelor. Onofrei a spus cA agenTii economici vor putea Incasa contravaloarea cupoanelor primite de la producAtorii agricoli In maximum 12 zile. In ordonanTA este prinsA formularea cA decontarea cupoanelor se va face In timp optim Si ei voiau ceva concret. Un alt lucru pe cale l-am explicat este cA Ministerul Agriculturii Si Guvernul se obligA sA-i InStiinTeze din timp cInd nu mai sunt bani, a precizat prefectul. Onofrei a precizat cA DirecTia AgricolA dispune In prezent de banii aferenTi cupoanelor primite pInA acum, In contul instituTiei existInd 12 miliarde de lei.