Protest al angajatilor Spitalului Radauti fata de diminuarea sporurilor salarial

Cadrele medicale din Spitalul RAdAuTi sInt nemulTumite de faptul cA sporul de turA, reprezentInd 15 la sutA din salariul de bazA, a fost Inlocuit cu sporul ocazional de noapte. Directorul unitATii, Doru Iliescu, a declarat cA decizia a fost luatA din cauza constrIngerilor bugetare, care nu permit acordarea unor sporuri la nivelul maxim, aSa cum s-a IntImplat In cursul anului 2004 Si a adAugat cA hotArIrea nu IncalcA prevederile Codului Muncii. El a subliniat cA recomandarea liderului sindical a fost de diminuare a numArului de personal, InsA conducerea spitalului a optat pentru menTinerea angajaTilor, cu diminuarea sporurilor. Doru Iliescu a spus cA In lipsa unei rectificAri a bugetului, nici cu reducerea sporurilor nu se va putea asigura funcTionarea spitalului Si plata retribuTiilor pInA la sfIrSitul anului. El a mai spus cA protestatarii nu Si-au manifestat dorinTa de a participa la discuTii Si nici nu au Inaintat o petiTie prin care sA-Si prezinte nemulTumirile, In timp ce liderul local al Sanitas, Elena Chifan, a susTinut cA este posibil ca angajaTii Spitalului RAdAuTi sA vinA sA picheteze Prefectura Suceava, In cazul In care nu le vor fi rezolvate doleanTele. Bugetul pe 2005 alocat spitalului rAdAuTean este de 79 de miliarde de lei, din care 56 de miliarde sInt necesare pentru plata salariilor.