Sabin Adrian Dragan(PD) va prelua Sefia Inspectiei in Constructii Suceava

ASa a anunTat prefectul liberal Orest Onofrei. DrAgan a fost deputat In legislatura 1992-1996, Si ISi va intra In rol pe 18 aprilie. Democratul va prelua postul deTinut pInA acum de Constantin AdomniTei, care de la Inceputul sAptAmInii viitoare va fi, potrivit prefectului, adjunctul Sefului Inspectoratului In ConstrucTii. Conform prefectului, postul pe care-l va ocupa DrAgan nu intrA In categoria funcTionarilor publici Si ca urmare el ISi va putea pAstra Si calitatea de consilier judeTean.