Falsi dentisti depistati prin comune sucevene

El a declarat cA astfel de cazuri au fost IntIlnite In localitATile Horodnic, Ulma, BAiSeSti Si ZvoriStea, iar pacienTii care au apelat la dentiStii respectivi s-au prezentat ulterior pentru tratament la SecTia de Chirurgie Buco-Maxilo-FacialA a Spitalului JudeTean. Subprefectul a precizat cA din spusele doctorului Costea a rezultat cA situaTii de acest gen, cu dentiSti care profeseazA ilegal, au mai fost semnalate Si-n alTi ani In judeTul Suceava, dar nu s-a luat nici o mAsurA.