Minerii suceveni cer sprijinul Prefecturii pentru limitarea disponibilizarilor

Subprefectul Alexandru BAiSanu a declarat cA demersul Il va face la solicitarea sindicaliStilor din minerit care au cerut sprijinul Prefecturii pentru ca disponibilizArile efectuate de MEC la aceastA unitate sA fie limitate. BAiSanu a spus cA sindicaliStii doresc ca disponibilizArile sA fie echilibrate pe plan naTional Si cA propunerea ministerului de disponibilizare a 600 de salariaTi va afecta Intreaga activitate. Ei susTin cA potrivit programului de restructurare, era prevAzutA, iniTial disponibilizarea a 80 de salariaTi, iar sindicatul a convenit cu conducerea unitATii disponibilizarea a 100 de persoane. Sindicatul din MinBucovina a arAtat cA forTarea disponibilizArii de personal peste cota tehnicA de producTie pericliteazA activitatea Si va conduce la Inchiderea totalA a activitATii MinBucovina situaTie ce va determina disponibilizarea a circa 1.000 de salariaTi.