Centru National pentru Sporturi de Iarna la Vatra Dornei

Potrivit Orest Onofrei, prin adresa InaintatA atIt la PrefecturA, cIt Si la Consiliul JudeTean, Liviu Cepoi informeazA autoritATile sucevene cA realizarea proiectului se va face cu sprijinul FederaTiei InternaTionale pentru Bob Si Sanie, care ar urma sA asigure gratuit asistenTa tehnicA In conceperea Si construirea pIrtiilor. Mai mult, spune Onofrei, realizarea Intregului proiect ar putea beneficia o finanTare din partea Loteriei NaTionale. Proiectul are o valoare de aproximativ 7 milioane de Euro, Si presupune realizarea In vatra Dornei a unor pIrtii de sanie, bob Si skeleton, dar Si amenajarea unor pIrtii pentru schi fond, schi alpin, sArituri, biatlon. De asemenea, Liviu Cepoi a mai precizat cA prin proiectul pe care Il promoveazA doreSte ca In Vatra Dornei sA fie amenajat Si un patinoar pentru practicarea hocheiului, a patinajului artistic Si patinaj vitezA. VicepreSedintele ANS spune cA proiectul presupune realizarea pIrtiei de bob, sanie Si skeleton pe vechiul amplasament situat In parcul central din Vatra Dornei, iar In apropiere sA fie deschis Si patinoarul cu gheaTA artificialA, pentru patinaj.