150 de plingeri inregistrate intr-o singurA zi impotriva primarului din Breaza

In total Impotriva primarului au fost Inregistrate la PrefecturA 250 de petiTii. Onofrei a spus cA cele mai multe plIngeri se referA la probleme de fond funciar Si cA pentru a vedea care este realitatea va trimite o echipA de control la PrimAria din Breaza. Suntem obligaTi sA verificAm dacA este adevArat sau nu ce scriu oamenii Si cu siguranTA dacA e adevArat ce se IntImplA acolo vom face ceea ce trebuie fAcut. Ca sA putem descIlci ce se IntImplA acolo sunt obligat sA fac ceea ce nu Imi place, sA dau un ordin Si sA trimitem o echipA de control. Sunt probleme de fond funciar, probleme financiare , probleme cu pAdurea, cu investiTiile, cu autorizArile. Toate instituTiile statului trebuie trimise acolo sA vadA despre ce este vorba, a declarat Onofrei. Cele 150 de plIngeri au fost strInse vineri In urma adunArii populare organizate la CAminul Cultural din localitate la iniTiativa deputatului PNL de Suceava, Dumitru PardAu. Cei aproximativ 300 de oameni prezenTi la adunare l-au acuzat pe primar de sAvIrSirea unor nereguli In ceea ce priveSte retrocedarea pAdurilor. Si prefectul Onofrei va depune o plIngere Impotriva primarului de Breaza dar la instanTA. Onofrei a anunTat cA In aceste zile va Inainta la instanTA plIngerea penalA Impotriva primarului comunei Breaza pentru abuz In serviciu documentaTia fiind deja finalizatA. Prefectul Il acuzA pe GrAmadA cA a amendat ilegal cu cIte 75 de milioane de lei, mai mulTi participanTi la audienTele Tinute la mijlocul lunii martie de Seful de cabinet al deputatului liberal de Suceava Dumitru PardAu, Intr-un restaurant din comunA, audienTe care au fost asimilate unei adunAri populare neautorizate. Printre cei amendaTi s-au numArat Seful de cabinet PetricA Alexeevici, liderul Ligii RAzeSilor Dorneni Si consilierul local democrat Stefan Macovei. SituaTia primarului de Breaza este extrem de gravA Si voi face plIngere penalA Impotriva lui pentru abuz In serviciu. DacA audienTele pe probleme de fond funciar sunt adunAri populare atunci InseamnA cA ceva nu e In regulA cu el, a declarat Onofrei. El a adAugat cA Seful de cabinet al parlamentarului Ii solicitase lui GrAmadA un spaTiu In PrimArie, pentru a Tine audienTele, InsA acesta i-a oferit holul instituTiei.