Mircea Grosaru nu se considerA incompatibil

El a declarat luni cA nu mai este administrator al firmei Euro Consulting SA din decembrie 2004 ci doar acTionar, Si nu considerA cA este In situaTie de incompatibilitate chiar dacA aceastA firmA este administratorul judiciar al douA firme. Parlamentarul de Suceava a spus cA a ieSit din incompatibilitate In termen legal, explicInd cA la 28 decembrie 2004, judecAtorul delegat de la Oficiul Registrului ComerTului de pe lIngA Tribunalul Suceava a admis revocarea lui din calitatea de administrator al firmei Euro Consulting SA. El a subliniat cA aceastA decizie a fost publicatA Si In Monitorul Oficial din 117 bis, partea I, din 7 februarie 2005. Nu sInt reprezentantul legal al Euroconsulting SA ci doar acTionar, a declarat Mircea Grosaru care a precizat cA imediat dupA validarea mandatului de deputat a ieSit din starea de incompatibilitate. Ii recomand domnului CiuvicA sA se informeze corect Si apoi sA facA declaraTii, a conchis Grosaru.

Grupul de InvestigaTii Politice, condus de Mugur CiuvicA, a constatat cA deputatul Mircea Grosaru este In situaTie de incompatibilitate IntrucIt este administrator judiciar la OloiniTa SRL Si la Salubris Construct SA prin firma Euro Consulting care are calitatea de lichidator judiciar.