Deputatul PNL PardAu sustine ca a demisionat in 2004 din CA al Somes Dej

El a explicat cA a Inceput procedura de ieSire din starea de incompatibilitate cu calitatea de parlamentar IncA din data de 15 decembrie 2004, cInd a depus la SomeS SA Dej, o cerere de demisie din calitatea de membru al Consiliului de AdministraTie. PardAu a spus cA In urma demisiei pe care a Inaintat-o, Consiliul de AdministraTie al SomeS SA Dej a

emis decizia 12 673/1/ 15.12.2004 prin care i-a act de aceastA demisie. CiuvicA Si grupul lui s-a sesizat In baza unei declaraTii de interese pe care eu am depus-o, a spus PardAu.

El a spus cA In locul sAu a fost numitA interimar o altA persoanA In Consiliul de AdministraTie la SomeS SA Dej. PardAu a spus cA deciziile CA nu trebuiesc Inregistrate la Oficiul Registrului ComerTului Si cA, din cIte a InTeles, AGA al Somes Dej se va Intruni In perioada imediat urmAtoare, urmInd sA fie aprobatA Si decizia de Inlocuire a sa din calitatea de membru al CA. Grupul de InvestigaTii Politice, condus de Mugur CiuvicA, a constatat cA deputatul PNL de Suceava, Dumitru PardAu, vicepreSedinte al PNL Vatra Dornei este In incompatibilitate fiind administrator Si membru In Consiliul de AdministraTie la SomeS SA.