Onofrei-modernizarea unei locuinte din zona manastirii Moldovita, ilegala

Nu demult, Ministerul Culturii Si Cultelor a solicitat anularea actului, deoarece MAnAstirea MoldoviTa face parte din categoria monumentelor istorice din grupa valoricA A. Din acest motiv, pentru emiterea unei autorizaTii de construire In zona obiectivului, este nevoie de un aviz special de la Ministerul Culturii. Mai apoi, Seful administraTiei judeTene, Gavril MIrza a numit o comisie care sA verifice legalitatea autorizaTiei, cu toate cA arhitectul Sef al judeTului, Constantin Rabiniuc, i-a comunicat cA nu este nici o neregulA. El mai spunea cA din datele pe care le are, familia care a obTinut autorizaTia de construcTie doreSte sA realizeze modernizAri ale actualei case de locuit. DupA toate documentele pe care le avem rezultA cA autorizaTia a fost emisA Intr-un anumit fel legal, legal InsemnInd cA a avut anumite piese care stau In spatele emiterii unei autorizaTii de cAtre Consiliul JudeTean. In urma discuTiei cu cei de la InspecTia In ConstrucTii, de la Consiliul JudeTean Si de la comisia specialA care a verificat situaTia se pare cA trebuia cerut un aviz special de Ministerul Culturii, aviz care nu existA, aSa cA ne vedem nevoiTi sA cerem In instanTA anularea autorizaTiei, a declarat Onofrei.