Aproape 300 de cladiri de unitati de invatamint sucevene sint in paragina

ASa a declarat inspectorul Scolar general adjunct al judeTului, Neculai BarbA, In urma evaluArilor din teren, adAugInd cA majoritatea Scolilor cu probleme sunt In mediul rural. El a spus cA starea fizicA necorespunzAtoare a imobilelor este influenTatA de degradarea fundaTiei, pardoselii, tImplAriei sau acoperiSurilor. BarbA a mai spus cA 16 Scoli din judeT nu prezintA siguranTA In exploatare Si a adAugat cA doar 9 dintre ele sunt incluse In programe de reabilitare cu finanTare externA. Inspectorul adjunct al ISJ Suceava a precizat cA Intreaga situaTie a fost comunicatA Consiliului JudeTean Si Prefecturii Suceava. De asemenea, el intenTioneazA sA organizeze o IntIlnire cu autoritATile din localitATile In care sInt afectate construcTiile Scolilor, In Incercarea de a le convinge ca In vacanTa de varA sA suporte din bugetele proprii mAcar investiTiile de mai micA amploare In refacerea imobilelor.