In scoli sucevene manifestari dedicate semnarii Tratatului de Aderare la UE

GrigoraS a spus cA vor fi organizate dezbateri cu tema Argumente pro Si contra aderArii RomAniei la Uniunea EuropeanA, schimburi de experienTA a consilierilor educativi Si a responsabililor cu cooperarea europeanA, activitATi privind promovarea dimensiunii europene a educaTiei.

Inspectorul Scolar sucevean a precizat cA elevii din Scolile care au In derulare vor fi InvATaTi sA deprindA un comportament european ce presupune toleranTA, responsabilitate, grijA faTA de mediul InconjurAtor, cunoaSterea valorilor europene, pe care trebuie sA-l punA In valoare nu numai In RomAnia, ci Si In Uniunea EuropeanA.

GrigoraS a spus cA aceste dezbateri privind aderarea RomAniei la Uniunea EuropeanA vor fi extinse Si la nivelul lectoratelor cu pArinTii, cu invitaTi ai comunitATilor locale.

Este obligaTia noastrA sA abordAm Si astfel de teme, sA InTeleagA Si sA fie de acord cA aderarea
RomAniei la Uniunea EuropeanA este un lucru benefic, o dezvoltare Si o aliniere a RomAniei la standardele europene mult mai repede.Va fi beneficA Si pentru copii o datA cu compatibilizarea diplomelor , a spus GrigoraS.

Ea a precizat cA sunt Scoli Si licee sucevene care au depus deja aplicaTii In vederea obTinerii unor finanTAri externe pentru organizarea unor campanii de informare a cetATenilor cu privire la aderarea RomAniei la Uniunea EuropeanA.