Un miliard de lei delapidare la doua asociatii de locatari din municipiul Suceav

Este vorba de administratorul asociaTiei 71, Sorin DAscAlescu acuzat cA a delapidat 457, 725 de milioane de lei Si administratorul asociaTiei de proprietari nr. 74, Cristina Lucica Sovea cAreia i se pune In cIrcA o delapidare de 502, 226 milioane de lei. PoliTia a informat Prefectura cA In urma verificArilor efectuate la asociaTia de proprietari 71 s-a constatat cA 29 de chitanTe In valoare totalA de 457, 725 de milioane de lei reprezentInd plata cAtre furnizorul de energie termicA, SC Termica SA, au fost Intocmite In fals iar banii nu se regAsesc In casieria unitATii. Drept urmare Parchetul de pe lIngA JudecAtoria Suceava a dispus Inceperea urmArii penale Impotriva administratorului Sorin DAscAliuc pentru sAvIrSirea infracTiunilor de fals In Inscrisuri sub semnAturA privatA Si delapidare. In cazul administratorului asociaTiei nr. 74, Cristina Lucica Sovea, care a delapidat 502, 226 de milioane de lei de pe un numAr de 34 de chitanTe, PoliTia informeazA cA aceasta a dispArut. Sunt douA cazuri grave Si serioase. Problema este cA s-ar putea sA existe Si altele Si de aceea voi cere verificarea tuturor asociaTiilor din municipiul Suceava, a conchis subprefectul.