Dotari cu ambulante pentru centre de permananta sucevene

El a spus cA cele patru autosanitare au fost aduse, recent, la Serviciul JudeTean de AmbulanTA Suceava Si dupA parcurgerea procedurilor de Inmatriculare urmeazA sA intre In dotarea centrelor de permanenTA de la Breaza, Dolhasca, BroSteni Si Vicovu de Sus, In ultimele douA cazuri aceste autosanitare vor deservi Si centrele medico-sociale care funcTioneazA In aceeaSi locaTie.

Irimie a spus cA aceste autosanitare vor deservi populaTia din zonele respective, iar pacienTii cu urgenTe medicale vor fi transportaTi spre spitale cu ambulanTele centrelor de permanenTA.

Problema pe care trebuie sA o rezolvAm este cea a personalului care va deservi cele patru ambulanTe. Noi am vrea ca angajaTii sA aibA domiciliul In localitATile respective, a mai spus directorul DSP Suceava.